Namsos nominert til elektrifiseringspris - Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos nominert til elektrifiseringspris

Namsos nominert til elektrifiseringspris

Namsos kommune var en av tre nominerte da årets beste elektrifiseringskommune skulle kåres.

Namsos kommune var nominert sammen med kommunene Stranda og Sola, og beste elektrifiseringskommune ble Sola. Prisen ble delt ut under Arendalsuka.

Prisen deles ut av Helelektrisk, et samarbeid mellom Agder Energi, Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Siemens. Helelektrisk sitt mål er å hjelpe kommuner og andre aktører med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål.

Mer og mer elektrisk kommune

Helelektrisk skriver at Namsos er en av kommunene med størst vekst i elektrifiseringsgrad fra 2019 til 2020. Namsos kommune har en elektrifiseringsgrad på 67 % (2020 tall), noe som er 7 % opp fra 2019.

Tallene dekker alt energiforbruk innen kommunens grenser, også den energien kommunen selv bruker i sin tjenesteproduksjon.

– I Namsos kommune jobber vi stadig med å finne nye og mer miljøvennlige løsninger. Vi har skiftet ut oljekjeler, bruker fjernvarme, har flere og flere elbiler og i tillegg bruker vi elsykler i tjenestene våre. Målet vårt er å være klimanøytral innen 2030, sier ordfører Frode Båtnes. 

Mann og kvinne poserer foran bil med Namsos kommunes logo. - Klikk for stort bildeOrdfører Frode Båtnes og klimakoordinator Rebecca Engen Hoff foran en av kommunens elektriske biler. Namsos kommune  

Produsere egen kraft

Kommunen planlegger flere miljøvennlige energitiltak framover.

– Vi planlegger for tiden egenproduksjon av kraft ved Tavlåå vannbehandlingsanlegg. Det skal installeres en turbin i vannverket for å utnytte fallhøyden mellom dammen og vannverket til å produsere strømmen som drifter anlegget. Det planlegges også egenproduksjon av kraft ved den nye kommunale barnehagen som skal bygges i Kleppen, for eksempel installasjon av solceller, forteller Rebecca Engen Hoff, klimakoordinator i Namsos kommune.

Helelektrisk om energiforbruket i Namsos og andre kommuner