Namsos kommunes frivilighetspris for 2020

Frivillighetsprisen 2020 i Namsos kommune går til “Ungdommene på Jøa” for sitt engasjement og innsats! De er mange, men var under prisoverrekkelsen representert ved Kristine Schei, Halstein Tranås og Maja Eid Schei. Namsos kommune gratulerer! Prisen ble delt ut under årets siste kommunestyremøte, og ble overrakt av ordfører Arnhild Holstad.

Frivillighetsprisen skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. Kommunen vår har en mangfoldig og vital frivillighet, og frivillighetsprisen vil i 2020 tildeles noen svært initiativrike personer som uten tvil har utmerket seg med engasjement og pågangsmot til beste for lokalsamfunnet sitt.

Mange har ideer om hva som kunne vært gjort for å gjøre sin grend og sitt nærmiljø til et bedre sted å leve. Det er færre som har engasjement og innsatsvilje til å ta ansvar for samfunnsutviklinga der de har vokst opp. Det har årets vinnere – tross deres unge alder.

For det er en gjeng ungdommer som vinner vår nye kommunes første frivillighetspris. Ungdommer som har brukt sin kunnskap og ferdigheter til å samle bygda til kulturopplevelser i flere år. Dette året kunne de ikke gjennomføre sin innsamlingskonsert for livsgledeheimen – Koronaen satte en stopper for det, selv om planlegginga var i gang. Men vi håper på mange nye år med konsertene “Heim til jul” på Jøa.

Initiativtakerne til «Heim til jul» deler prisen med en annen gruppe ungdommer, som på flere måter har engasjert seg for Jøa. Senest tidligere i høst, da de inviterte til folkemøte om hvordan det kan legges til rette for at det skal være mulig for dem å følge drømmen om å flytte heim. Med en stolthet for bygda og profesjonelle rammer rundt den politiske debatten, imponerte og motiverte ungdommene de politiske gjestene til videre innsats. “Nå husker jeg hvorfor jeg ble politiker!”, uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik etter besøket.

Namsos kommune trenger slike initiativ og en slik vilje til frivillighet. De gjør en forskjell i kommunen vår. Vi håper derfor frivillighetsprisen 2020 vil motivere til videre innsats.

Frivillighetsprisen 2020 i Namsos kommune går til “Ungdommene på Jøa”! De er mange, men her i dag er de representert ved Maja Eid Schei, Kristine Schei og Halstein Tranås.

Vinnere av Namsos kommunes frivillighetspris 2020, "ungdommene på Jøa". På bildet representert av Maja Eid Schei, Kristine Schei og Halstein Tranås. De har blomsterbuketter og et bilde av Dahlslett - Klikk for stort bilde