Namsos helsehus kaster seks tonn mindre mat i året - Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos helsehus kaster seks tonn mindre mat i året

Namsos helsehus kaster seks tonn mindre mat i året

Takket være engasjerte ansatte, bedre planlegging og mer tilpassede måltider kaster Namsos helsehus nå 110 kilo mindre mat i søpla i uka. Det vil si nesten 6 tonn mindre matsvinn i løpet av et år siden oppstarten av prosjektet.

Det var ansatte ved sentralkjøkkenet som ønsket å jobbe med matsvinn og klimasatsprosjektet «Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune».

– Bakgrunnen var erfaringer i hverdagen med blant annet overfylte kjøleskap og at leveranser av mat ikke alltid sto i samsvar med antall beboere og deres energibehov, forteller Wenche E. Arnø, avdelingsleder for ernæring og service og prosjektleder for klimasatsprosjektet.

En tredjedel av verdens mat i søpla

FN har beregnet at en tredjedel av all mat som produseres i verden aldri blir spist. Unødvendig stor matproduksjon bidrar til overgjødsling, høyere utslipp av kjemikalier og mer utslipp av klimagasser.

Namsos kommune ønsker å bidra i arbeidet mot overproduksjon av mat og har derfor i 2020/2021 deltatt i klimasatsprosjektet «Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune».

– Den første kartleggingen av matsvinnet vårt ble for mange ansatte en aha-opplevelse. Det ble et stort engasjement for å få til endring, og sammen har vi redusert matsvinnet og kostnader for innkjøp av mat betydelig, sier Wenche E. Arnø på Namsos helsehus.

Gruppebilde av ansatte på storkjøkkenet på Namsos helsehus. - Klikk for stort bildeDet var ansatte ved sentralkjøkkenet som ønsket å jobbe med matsvinn og klimasatsprosjektet «Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune». Fra venstre: Nittaya Pruengard, Wenche Arnø, Marte M. Pedersen, Ann Mari S. Dahl, Monica Vanebo, Lill Tove Lund, Frikk Finseth , Heidi Kalnes og Emma Edvardsen. Namsos helsehus   

Mindre mat – med mer mat i

Et av suksesskriteriene for å redusere matsvinnet ved Namsos helsehus var en gjennomgang av størrelsene på porsjonene beboerne fikk. Om man blir syk har man ofte mindre behov for energitilførsel, men behovet for næringsstoffer er det samme eller økt.

Ved sentralkjøkkenet på Namsos helsehus ble det derfor jobbet frem såkalte næringstette oppskrifter, samtidig som porsjonsstørrelsene ble redusert. Dette førte til at mindre mat ble kastet, samtidig som det ga en økonomisk gevinst for kommunen og en helsegevinst for pasientene.

Holdninger og rutiner

I løpet av prosjektperioden har det vært fokus på holdningsarbeid og bedre kommunikasjon innad og mellom aktørene.

Det ble også etablert bedre rutiner for avbestilling av mat og laget matkort til hver enkelt bruker for å sikre rett mat til rett bruker. Ny IT-løsning ble også kjøpt inn for bedre lagerregulering og mer treffsikre bestillinger.

I tillegg ble antall vareleveranser redusert og bedre samkjørt for å redusere utslipp fra transport av råvarer.

Bærekraftig kosthold er det neste

Fremover vil menyen utvikles videre for et mer bærekraftig kosthold.

De nye rutinene og erfaringene fra prosjektet skal også innføres ved de andre produksjons- og mottakskjøkkenene i Namsos kommune.

– Nå gleder vi oss til å få kjørt prosjektet ved de andre kjøkkenene våre og redusert matsvinnet i Namsos kommune ytterligere», forteller en fornøyd Wenche E. Arnø.

Opprinnelig skulle prosjektet inkludere alle avdelingene for ernæring og service. Det vil si tre produksjonskjøkken som leverer mat til 24 mottakskjøkken og hjemmeboende rundt om i kommunen. Grunnet pandemien ble det imidlertid ikke mulig å reise på tvers av avdelinger og det ble derfor valgt å gjennomføre den første delen av prosjektet på Namsos helsehus.