Namsos anno 2033: hot or not??

Vi ønsker at barn og unge skal være med på å påvirke framtida, slik at flere vil jobbe, bo og leve i vår kommune!

Det er de som er unge i dag, som skal leve lengst i kommunen i framtida. Derfor vil vi høre de unges tanker og ideer, om hva de trenger for å trives på hjemstedet sitt.

Undervisningsopplegget "Bærekraftige lokalsamfunn"

Om få dager går startskuddet for opplegget "Bærekraftige lokalsamfunn" med Namsos kommune og Ungt Entreprenørskap, og ikke minst alle elever på 7. trinn i kommunen. 

Barn og unge skal få si sin mening

Namsos kommune skal lage nye planer for kommunen innenfor oppvekst, kultur og areal. Barn og unge er fremtiden og hvorfor skal ikke de få si sin mening? Alle kommunens elever på  7. trinn utfordres til å komme med sine kreative og innovative løsninger.

Elevene skal arbeide etter SMART-metoden

I prosjektet skal elevene bruke SMART-metoden. Her jobber elevene tverrfaglig og med skaperglede. Elevene skal lete etter lokale utfordringer, jobbe i grupper og finne løsninger som passer for Namsos kommune. Underveis må elevene gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. 

Opplegget gjennomføres i uke 9 og 10.

Informasjon om SMART-metode - Ungt entreprenørskap

Informasjonsside om arbeidet med nye planer i Namsos kommune 2023

Kontakt

Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81