Namsos kommune

Nå kan flere få bostøtte

Nå kan flere få bostøtte

Har du fått redusert inntekt i forbindelse med koronatiltakene, og har høye boutgifter? Boligkontoret i Namsos kommune registrerer søknader om bostøtte, og er Husbankens kontaktpunkt til publikum.  Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Inntekter og boutgifter avgjør om du har rett til bostøtte

Bostøtte beregnes med utgangspunkt i hvor mye husstanden (du og de du eventuelt bor sammen med) har i inntekt og boutgifter. Følgende begrensninger gjelder:

  • Du har ikke rett til bostøtte hvis husstandens samlede bruttoinntekt er høyere enn den øvre inntektsgrensen som gjelder.
  • Du får ikke bostøtte for den delen av boutgiftene dine som er høyere enn grensene (boutgiftstakene) som er satt i regelverket.

Det er den samlede bruttoinntekten til alle i husstanden som brukes som grunnlag for beregning av bostøtte.

Hvordan søker du om bostøtte?

  • Du kan søke om bostøtte elektronisk via husbanken.no.
  • Husbanken henter inntektsopplysningene dine automatisk fra Skatteetaten.
  • Boutgiftene må du selv oppgi og dokumentere, for eksempel med kopi av husleiekontrakten.

Elektronisk søknadsskjema - bostøtte


Søknadsfrist er den 25. i hver måned

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned. Pengene utbetales ca. den 20. måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, overføres søknaden automatisk til måneden etter, slik at du slipper å søke på nytt.

Kontakt

Boligkontor
Mobil 74 21 71 00

Adresse

Besøk oss:
Boligkontoret
Abel Margrethe Meyers gt 10,
Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Mandag – fredag  kl. 10.00–14.00