Namsos kommune

Nå kan du søke om leie av halltid i Namsoshallen (fotballhallen)

Nå kan du søke om leie av halltid i Namsoshallen (fotballhallen)

Fotballhallen i Namsoshallen leies ut i perioden 1. desember 2020 til 1. april 2021. Bedriftsserien i fotball spiller i fotballhallen og skal være ferdig til 30. november. 

Når kan fotballhallen leies?

  • Mandag – fredag: kl. 16.00 – 22.00. 
  • Lørdag og søndag: kl. 10.00 – 19.00 (alle må være ute innen kl.19.00).  

Hva baseres tildelingen på?

  • Tildelingen baseres på aldersbestemte lag på 13 år og eldre.  
  • Klubbene får tildelt tid etter fordelingsnøkkelen av kommunen.  
  • Klubben fordeler tid til lagene internt etter tildelt tid av kommunen.  

 Søknadsskjema - leie av fotballhall (Namsoshallen)


Fordelingsnøkkel

Fordeling av halltid
Lag/nivå Antall økter pr. uke Tid pr. økt
G/J 13-14 år 1 60 min.
G/J 15-16 år 2 90 min.
G/J 17-19 år 2 90 min.
Seniorlag      2 90 min.
Tilrettelagte lag    1 60 min.


Hvis ledig tid kan følgende lag få halltid

Fordeling av halltid, hvis ledig tid
Lag/nivå Antall økter pr. uke Tid pr. økt
G/J 10-12 år 1 60 min.
Flykningstjenesten    1 60 min.
Old Boys     1 60 min.
Andre lag  1 60 min.

 
Etter tildelt tid fra kommunen skal idrettsrådet innkalle til fordelingsmøte mellom klubbene for å sikre best mulig samarbeid og ressursutnyttelse av halltiden. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Telefon 907 03 065
Mobil 907 03 065

Spillemiddelkonsulent

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA