Miljøfyrtårn: Gratulerer til Eltric AS

Ordfører Frode Båtnes var i dag på besøk hos Eltric AS for overrekkelse av plakett som viser at firmaet har sertifisert seg som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Her kan du lese mer om ordningen:
Miljøfyrtårn