Mangler 5.000 trøndere

Gedlu Gebresilasie Weldesamuel (30) fra Eritrea står inne på bilverkstedet på Spillum og skrur på en Toyota Yaris som har vært i en skikkelig smell. Gedlu er en av 185 personer som NAV Namdal har hjulpet til jobb i Namdalen så langt i år. Og det trengs, for arbeidslivet i Trøndelag mangler 5.000 trøndere.

Arbeidsledigheten i Norge er lav og bare i Trøndelag er det behov for 5.000 nye medarbeidere. NAV Namdal har hjulpet 185 personer til jobb i Namdalen så langt i år. Kun NAV i Trondheim kommune kan vise til større tall i Trøndelag. NAV går fra å tenke raskest mulig ut i jobb, til å jobbe over tid for å kvalifisere personer til yrker hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Gedlu har bare vært lærling hos bilverkstedet og bilforhandleren Nordvik på Spillumsstranda i litt over et år, men har allerede rukket å bli en verdifull bilskadereparatør som Nordvik gjerne vil beholde.

– Det var NAV som hjalp meg med å få praksisplass her hos Nordvik og her trives jeg. Både med kollegaene mine og med varierte arbeidsoppgaver, forteller en fornøyd Gedlu Gebresilasie Weldesamuel.

Mann skrur på bildel på verksted. - Klikk for stort bildeGedlu Gebresilasie Weldesamuel (30) fra Eritrea er lærling på bilverkstedet hos Nordvik AS i Namsos. Gedlu er en av hele 185 personer som NAV Namdal har hjulpet til jobb i Namdalen så langt i år. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

Rekordmange ut i jobb

Underveis i prosessen med å skaffe Gedlu praksisplass, avklarte NAV hvilke behov bilverkstedet hos Nordvik har.

– I dag er det nesten umulig å få tak i bilmekanikere og bilskadereparatører. Bransjen har derfor konkludert med at vi i stor grad må utdanne de selv, forteller daglig leder Kay Haug hos Nordvik.

Dermed blir lærlinger viktige for Nordvik og andre i bilbransjen.

Men Gedlu og Nordvik er langt fra de eneste som NAV Midtre Namdal har hjulpet med å finne hverandre i år. De lokale NAV-kontorene i Namdalen kan vise til svært gode resultater med å kvalifisere personer til yrker hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft.

– Hittil i år har NAV Namdal hjulpet 185 personer til jobb i Namdalen. Hele 43 av disse kom i jobb i oktober. Kun NAV i Trondheim kommune kan vise til større formidlingstall i Trøndelag, forteller Torkel Baadsvik, stolt markedskoordinator i NAV Midtre Namdal.

Formidlingstallene omfatter både lærlinger og ordinære jobber. Både faste stillinger, vikariater og prosjektstillinger er telt med.

Vinn-vinn situasjon

– I begynnelsen var det noen kommunikasjonsutfordringer mellom oss og Gedlu, det var det. Men så tok vi en kaffe på benken ute på plena her og la en plan, da løsna det, forteller Kay Haug, daglig leder hos Nordvik.

Under praten ble Gedlu forklart at Nordvik hadde behov for ansatte innen karosseri. Resultatet ble at Gedlu nå jobber fram mot fagbrev som bilskadereparatør.

– Gedlu produserer allerede som en fullskala bilskadereparatør, etter bare seks måneder. Og han er en slik person som bare etterspør mer arbeid. Denne karen vil noe, og noen ganger vil han kanskje nesten for mye, sier en svært fornøyd Kay Haug.

Tre menn på bilverksted, ser på demontert bil. - Klikk for stort bildeEn Toyota Yaris settes sammen igjen etter en smell. Gedlu Gebresilasie Weldesamuel (til venstre) sikter mot fagbrev som bilskadereparatør hos Nordvik AS. Daglig leder Kay Haug (i midten) og verkstedleder Jon Mortensen håper de klarer å beholde lærlingen når han er ferdigutdannet. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

NAV Midtre Namdal sin kontaktperson for Nordvik smiler forøyd når han hører dette.

– Jeg koser meg når jeg hører hvordan det fungerer, forteller Torkel Baadsvik.

Og Baadsvik vet at det fungerer. Lærlingene blir nemlig målt på jobben de utfører.

Lurt å gi folk en sjanse

Daglig leder Kay Haug forteller at hos Nordvik ønsker de at flest mulig skal få en sjanse og en mulighet.

– Vi er åpne for å prøve ut folk, selv om det koster oss litt i forhold til tilrettelegging. Men får vi en av fem til å bli suksesshistorier så er det veldig bra, sier Haug.

Den daglige lederen har derfor følgende råd til bedrifter som vurderer å samarbeide med NAV om lærlinger:

– Vær «open minded» og vær villig til å gjøre små endringer for å få folk til å blomstre. Det krever litt å være med på tilbydersida til NAV, men bedriften får også igjen for dette. Se, lytt og anerkjenn, heller enn å tvinge folk gjennom et excel-ark, sier Kay Haug.

To menn smiler på bilverksted. - Klikk for stort bildeDaglig leder Kay Haug (til venstre) hos Nordvik AS i Namsos mener bedrifter må være "open minded" og la folk få en sjanse. Verkstedleder Jon Mortensen har gode erfaringer med sine lærlinger. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

Den daglige lederen beskriver samarbeidet og kommunikasjonen med NAV Midtre Namdal som bra. Haug legger vekt på at markedskontaktene hos NAV på forhånd vurderer kandidatene de tilbyr arbeidsgiverne, med tanke på at de skal passe til arbeidsmiljøet og faget.

– Gjennom samarbeidet med NAV får vi prøvd ut kandidater. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Møter kandidaten til rett tid, tåler å bli svart på fingrene og ønsker å få dette til, så kan vi tilføre resten, altså kunnskapen, gjennom lærlingetida, sier daglig leder Kay Haug hos Nordvik.

Haug tror at NAV blir bare mer aktuelle i samfunnet vårt.

– Det er for eksempel ikke slik at alle klarer å fullføre grunnskolen, men de må få en vei inn i arbeidslivet allikevel. Jeg mener at bedriftene rundt omkring må være forberedt på å ta et ansvar, være med å bidra, selv om det kan være krevende, sier Kay Haug.

Mangler 5.000 trøndere

Arbeidsledigheten i Norge er for tiden lav. Det er Marthe Mosand Viken, leder for NAV Midtre Namdal, glad for.

Tre menn ser på mobiltelefon, som en viser fram. - Klikk for stort bildeGedlu Gebresilasie Weldesamuel (i midten) er en av 185 personer som NAV Namdal har hjulpet til jobb i år. Torkel Baadsvik (til venstre), markedskontakt i NAV Midtre Namdal, og Jon Mortensen, verkstedleder på skadeavdelinga på Nordvik AS, er veldig fornøyde med lærlingen. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

– Men det gir oss en annen utfordring. Næringslivet og det offentlige sliter med å få tak i nye medarbeidere. Det er rett og slett for få trøndere i forhold til behovet. Vi mangler for tiden rundt 5.000 trøndere, sier Mosand Viken.

Men NAV-lederen ser også et annet problem.

– Det er en utfordring når de som er ledige ikke har den kompetansen som etterspørres. Innenfor det offentlige mangler vi for eksempel helsefagarbeidere og sykepleiere. Vi forventer en dobling av antall eldre fram mot 2030, og det er ikke lenge til. Men også det private næringslivet mangler folk, slik som håndverkere, sjåfører, kokker og servitører, forteller Mosand Viken.

Fra raskt i jobb til lenge i jobben

– Kvalifisering av jobbsøkere er det som er lengst framme i panna på oss i NAV nå, sier markedskoordinator Torkel Baadsvik.

Her trekker NAV fram den såkalte Trøndelagsmodellen, som er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin nye felles strategi for å redusere utenforskap blant unge i Trøndelag.

– Sammen med arbeidsgivere som trenger fagarbeidere skal vi sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft. Kort sagt er det en dreining i NAV fra å tenke raskest mulig ut i jobb, til nå å jobbe over tid for å kvalifisere personer til jobber hvor det er stor etterspørsel. Målet er større jobbfastholdelse ved at personene kvalifiseres eller får fagbrev innenfor de bransjene der det er behov. Rett og slett tette gapet mellom behovet i arbeidslivet og «arbeidskraftreserven», forklarer Marthe Mosand Viken, leder i NAV Midtre Namdal.

Tilbake på bilverkstedet på Spillumsstranda ser dette ut til å fungere godt.

­– NAV og Nordvik samarbeider godt, og mange får prøvd seg her hos oss, selv om ikke alle ender opp med fagbrev. Mellom fem og ti kandidater fra NAV har de to siste årene vært innom oss. Flere av dem er her fortsatt i fast jobb i forskjellige stillinger. Dette er et fruktbart samarbeid, konkluderer daglig leder Kay Haug.

Fire menn smiler og ser i kameraet. - Klikk for stort bildeNår Gedlu Gebresilasie Weldesamuel er ferdig som lærling på bilverkstedet hos Nordvik AS i Namsos blir han en ettertraktet fagperson. Arbeidslivet i Trøndelag trenger 5.000 nye ansatte. Bak fra venstre: daglig leder Kay Haug, verkstedleder Jon Mortensen og Torkel Baadsvik, markedskontakt NAV Midtre Namdal. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

NAV Midtre Namdal:

NAV Midtre Namdal består av kommunene Namsos, Overhalla, Flatanger og Høylandet. Namsos er vertskommune for NAV-tjenester for de andre kommunene. Det er åpent publikumsmottak i alle kommunene.

 

NAV Namdal:

NAV Namdal består av NAV Indre Namdal, NAV Midtre Namdal og NAV Nærøysund. NAV-enhetene i Namdalen ses på som ett markedsområde og har felles markedskontakter som jobber på tvers i alle kommunene. Markedskontaktene har tett samarbeid med næringsforeningene og mange av bedriftene i Namdalen.

 

NAVs strategi for brukerne, arbeidsgiverne og samfunnet fram mot 2030

Hjemmeside NAV Midtre Namdal

Torkel Baadsvik, markedskontakt NAV Midtre Namdal: