Namsos kommune

Lørdag 12. september lanseres el-sparkesykler som tilbud i Namsos

Lørdag 12. september lanseres el-sparkesykler som tilbud i Namsos

Prøveprosjektet med elsparkesykler skal i første omgang gå ut sesongen i år. Målet er å se hvordan denne typen «mikromobilitet» fungerer i mellomstore byer. 12. september er det åpning på Festplassen. Ordfører Arnhild Holstad, AtB og TIER er til stede på Festplassen lørdag 12. september fra kl. 12.00 for å markere åpningen. Det blir aktiviteter med fokus på sikkerhet og riktig bruk. I tillegg vil det bli anledning til prøve elsparkesyklene gratis mellom klokken 12.00 og 15.00. Smittevern vil bli ivaretatt.

Les mer om lanseringen her: 

Pressemelding - lansering el-sparkesykler (PDF, 57 kB)

For mer informasjon om samarbeidsprosjektet med AtB om utprøving av el-sparkesykler, les mer her: AtBs sider om el-sparkesykler