Namsos kommune

Lokale tiltak og anbefalinger

Lokale tiltak og anbefalinger

Smittetrykket er betydelig i vår region, og vi ønsker derfor å forsterke den lokale innsatsen. De nasjonale innstramningene for perioden 04.01.21 til 19.01.21. gjelder.

Utbruddet de siste dagene har vært konsentrert til ett miljø, og slik sett oversiktlig. Med det antallet smittede vi ser regionalt og lokalt, anbefaler Namsos kommune dette:

 1. Hold deg hjemme ved tegn til infeksjon
 2. Ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene.
 3. Vær sammen med andre kortere tid, og heller ute enn inne.
 4. Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand (gjelder ikke barn under 12 år)
 5. Test deg hvis du har symptomer

Skole

Helse

 • Vi fraråder besøk på våre institusjoner av hensyn til beboere og ansatte. Smitte på institusjoner er kritisk for sårbare beboere. Dersom besøket er nødvendig, er det viktig at du følger disse reglene
 • Helsepersonell (utenfor institusjon) anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • Virksomheter med en-til-en kontakt anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.

Kultur

 • Svømmebasseng og idrettshaller er stengt
 • Kinoen holder åpent, med to meters avstand mellom alle publikummere som ikke er i samme kohort.
 • Kulturskolen underviser digitalt
 • Innbyggertorgene/bibliotekene våre er åpne. Besøksregistrering gjennomføres.

Smitte og karantene

Ved påvisning av smitte skal personen som er smittet være isolert.
De som har vært i nærkontakt med personen når denne har kunnet spre smitte skal være i karantene.

Når nærkontakten bor sammen med flere må de i husstanden være særlig oppmerksomme på symptomer. I mange situasjoner anbefales begrensning tilnærmet karantene også for disse nærkontaktene til nærkontakter.

Det anbefales sterkt å unngå kontakt med mange, med risikogrupper og med helsepersonell.

For å stoppe smittespredning er det viktig at vi er særlig oppmerksomme på hvordan viruset smitter, og at vi begrenser så mye som mulig de situasjonene hvor smitte kan skje.

Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon. Her vil vi gi nødvendig informasjon og situasjonen og fortløpende endringer.