Legionella ved Namsos helsehus og Namsos BVS - Namsos kommune

Namsos kommune

Legionella ved Namsos helsehus og Namsos BVS

Legionella ved Namsos helsehus og Namsos BVS

Namsos kommune gjennomfører tiltak etter funn av legionella ved Namsos helsehus og Namsos bo- og velferdssenter.

Legionella er en bakterie som kan smitte gjennom å puste inn små, svevende vanndråper som er forurenset med bakterie, eller ved at man får vann ned i lungene ved et uhell (svelger vrangt). Legionella smitter ikke mellom mennesker. 

Ved en rutineundersøkelse er det oppdaget legionella i vannsystemet ved Namsos bo- og velferdssenter og Namsos helsehus.

Så langt har ingen beboere fått påvist Legionellasmitte. Det tas prøve ved mistanke om legionellasykdom.

Tiltak innført

Legionella er for de aller fleste ikke farlig. For å være føre var, og etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), innfører Namsos kommune følgende tiltak:

  • Det serveres drikkevann på flaske til alle beboerne.
  • Dusjhodene fjernes slik at beboerne blir skyllet, og ikke dusjet på vanlig måte. 

Dette er en beslutning som kommuneoverlegen har tatt i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI). Tiltakene vil vare inntil prøvene viser at de kan oppheves.

Sjelden farlig

Kommuneoverlegen understreker at det ikke er farlig for personer med normal svelgefunksjon å drikke vannet.

Kommunale enheter som sykehjem og eldresenter er steder hvor det rutinemessig tas prøver, og det var altså ved en slik rutinekontroll at legionellaen ble oppdaget.

Kommunen er godt i gang med tiltak for å rense rørsystemene, og tiltakene gir positiv effekt.

Du kan lese mer om legionella på FHI sine nettsider.

Kontakt

Kommuneoverlege
Mobil 91 16 25 58