Namsos kommune

Krisefond næringsliv

Krisefond næringsliv

Kommunestyret i Namsos kommune vedtok 14. mai et eget krisefond for bedrifter som er rammet av corona-krisen. Dette skal være en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av krisen avtar.

De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos.  Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av coronaepidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiseliv/ opplevelsesnæring, og serveringsbransjen.

Se mer informasjon her: 

Krisefond næringsliv