Kommunestyrets møte i mai - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunestyrets møte i mai

Kommunestyrets møte i mai

Namsos kommunestyre hadde møte 19. mai.

Årsberetning, årsregnskap og årsrapport for 2021

Regnskapet er gjort opp i balanse med et overskudd på 26,4 millioner kroner. Namsos kommune har god økonomisk kontroll, men har behov for å justere driftsnivået for å være bærekraftig over tid.

Eiendommen Sandvika

Sandvika er en fritidseiendom som siden 1987 har vært i kommunens eie. Funksjonshemmede generelt og psykisk utviklingshemmede spesielt har hatt fortrinnsrett på bruk av eiendommen. Nå har kommunestyret bestemt at MN Vekst skal få kjøpe eiendommen til 1 krone, og området skal fortsatt benyttes av samme målgruppe.

Fellesprosjektet

Et av de mest spennende sakene for tiden er fellesprosjektet, et samarbeid mellom Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune. Kommunestyret ga sin tilslutning til en aksjonær- og samarbeidsavtale for utvikling av Klingavegen 2 (Nexans-tomta) til et nytt felles opplærings- og kulturbygg.

Bevillinger til salg og skjenking av alkohol

B. Røthe AS har søkt om å få bevilling for nettsalg og hjemlevering av alkohol. Søknaden ble innvilget av kommunestyret.

Nye Fossekailn AS har søkt om skjenke- og serveringsbevilling. Søknaden ble innvilget av kommunestyret.

Frivilligsentralene i Namsos kommune

Det ble gjennomført valg av politiske representanter til de to frivilligsentralene i Namsos kommune. I Namsos ble Kjersti Tommelstad valgt som representant. På Namdalseid ble Steinar Lyngstad valgt som leder og Nina Edel Damås som styremedlem. Trond Prytz ble valgt som varamedlem.

Hans Barliens plass

Kommunestyret vedtok at området ved Årgårdsbrua får navnet «Hans Barliens plass». Det er Namdalseid kulturminnelag som har foreslått dette tiltaket i forbindelse med Hans Barliens 250-årsjubileum.

Fritak fra politiske verv

Simon Sanka Jensen (SV) har søkt om varig fritak fra sine politiske verv i Namsos kommune. Kommunestyret innvilget søknaden. Dermed har Lars Østring, som var første varamedlem, fått fast plass i kommunestyret.

Søknad til næringsfondet

Lund grendelag har søkt kommunens næringsfond om tilskudd til reguleringsplanlegging i forbindelse med Naturmøteplass Smines. Fordi en slik søknad ikke er innenfor retningslinjene for næringsfondet, ble det vedtatt å gi et tilskudd på 145 000 kroner fra disposisjonsfondet.

Sunne kommuner

Namsos kommune skal søke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner (WHO sitt norske nettverk). Formålet er å styrke og videreutvikle lokalt helsefremmende arbeid.

Namsos i tall

Namsos i tall er en oversikt over utvalgte sentrale nøkkeltall for kommunen. Befolkningstallet i vår kommune var pr. 1. januar 2022, 15001 innbyggere. Her fremkommer også tall på hvor mange som fødes, utviklingen i antall eldre, hvor mange bosatte flyktninger og innvandrere vi har, og tall på levekår og sysselsetting.

 

Vil du lese mer om sakene, kan du gjøre det i kommunens innsynsportal.