Namsos kommune

Kommuneoverlege Anita Carlson berømmer innsatsen; – Et Covid-19 utbrudd er slått ned

Kommuneoverlege Anita Carlson berømmer innsatsen; – Et Covid-19 utbrudd er slått ned

Godt samarbeid er suksessfaktoren

27. oktober fikk vi meldt én positiv Covid-19 test tilknyttet Overhalla kommune. Etter hvert ble én positiv Covid-19 test til åtte bekreftede tilfeller i Overhalla. Namsos kommune fikk til sammen mange hundre personer i karantene, men ingen bekreftet smittede.

De siste prøvesvarene vi har mottatt i dag viser at alle testene fra videregåendeelevene som ble retestet tirsdag og onsdag er negative. Etter cirka 1000 gjennomførte tester, og etter å ha hatt mange innbyggere i karantene, står vi der og kan si at vi har slått ned utbruddet

Vi har jobbet etter TISK prinsippet, dvs. testing, isolering, smitteoppsporing og karantene. Her har det vært mange i sving, og innsatsviljen har vært stor. Viljen til å la seg teste har vært like stor. På lik linje med at coronaviruset ikke bryr seg om kommunegrensene, så har også vi jobbet på tvers av kommunegrensene. Det har vært lange kvelder, men stemningen har vært god. Alle har vi hatt et felles mål – slå ned utbruddet.

For å lykkes med denne jobben, er vi avhengig av informasjon fra de som er blitt smittet og andre aktører. Her har vi alle dratt lasset i samme retning, og det er en viktig faktor for det endelige sluttresultatet.  Jeg vil spesielt trekke frem ungdommene som har vært gode til å gi oss den informasjonen vi trenger, for å kunne sette riktige personer i karantene.

Det har vært mange følelser i sving hos de som har vært berørt av utbruddet, enten om de har vært smittet eller vært i karantene. Det er normalt. Alle av oss kan plutselig havne i en slik situasjon, verdensbildet er preget av dette nå.

Summen av tiltakene og samarbeidet, gjorde at vi klarte å slå ned utbruddet. Allikevel er det særdeles viktig at vi ikke glemmer det viktige budskapet om at smittevernreglene må følges.

Jeg vil med dette takke alle sammen for innsatsen i denne omgang.

 

Anita Carlson

Kommuneoverlege

Kontakt

Anita Carlson
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 911 62 558