Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026

Prioritering og gjennomføring er overskriften for budsjett 2023, som det første året i Økonomiplan 2023-2026.

Kommunedirektørens forlag til handlingsplan med økonomiplan 2023-2026.