Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025

Forståelse og forberedelse! Det er overskriften for budsjett 2022, som det første året i Økonomiplan 2022-2025. Nå kan du lese kommunedirektørens forslag.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025