Kjære alle innbyggere i nye Namsos kommune! - Namsos kommune

Namsos kommune

Kjære alle innbyggere i nye Namsos kommune!

Kjære alle innbyggere i nye Namsos kommune!

Det er med stolthet, stor glede og noen sommerfugler i magen at jeg som ordfører kan hilse til alle namsosinger, både gamle og nye.

Det store fellesskapet

Det er i alle fall viktig for meg å lede og utvikle kommunen slik at alle i den nye kommunen opplever å høre til og være en del av det store fellesskapet som det nye Namsos-samfunnet er. Jeg er både stolt og glad over å få lov til å inneha rollen som den første ordføreren i en sammenslått og ny kommune. Det er et privilegium, og det er meningsfullt å få lov til, sammen med alle andre folkevalgte, å arbeide for det beste for alle som bor i vår langstrakte kommune.

Innbyggerne er nøkkelen

Skal Namsos fortsette å være en god kommune å leve i, er det nettopp alle dere innbyggere som er den viktigste nøkkelen til suksess. Det er når vi sammen står skulder ved skulder, når vi tar oss tid til å lytte til hverandre og når alle får anledning til å delta, at forutsetningene for gode felles resultater er de beste.

Mange nye oppgaver

Sommerfuglene jeg kjenner på er tilstede fordi vi sammen skal løse mange oppgaver og utfordringer som vi ikke har erfaring med fra tidligere, når vi går fra tre kommuner – og en grensejustering – til én kommune.

Vi kommer helt sikkert å oppleve vansker langs vegen – og ta noen skritt til siden eller tilbake. Det er ikke til å unngå når vi skal gjøre ting vi ikke har gjort før. Men la oss være rause med hverandre og ta med oss den gode samarbeidsånden som har vært til stede fra første stund i sammenslåingsprosessen. Da tror jeg at vi sammen skal få til en god, ny kommune for alle.

Jeg vil også benytte denne anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul – og så håper jeg at vi alle får et givende første år i nye Namsos kommune! 

Beste hilsen ordfører Arnhild Holstad