Namsos kommune

Kan Namsos kommune vinne Plastutfordringen?

Kan Namsos kommune vinne Plastutfordringen?

I oktober skal over 170 husholdninger og 32 ungdoms- og videregående skoler konkurrere mot hverandre i Plastutfordringen 2020! Dette skal skje ved at deltakere fra store deler av landet gjør en rekke aktiviteter som reduserer plastforbruk og -forsøpling hver dag i to uker.

Når aktivitetene registreres utløser dette poeng, og husholdningen og skolen med høyest poengscore vinner i sin kommune, mens kommunen med høyest samlet score for sine lag vinner Plastutfordringen 2020.

Namsos kommune skal i år delta med tjuetre husholdninger. Ordføreren er blant deltakerne, og vi søker også representanter fra alle barneskolene i kommunen. Vi leter nå spesielt etter husholdninger der en av husstandens medlemmer går i 7. klasse.

Kommunen deler nå ut 9 gratis husholdningslisenser og inviterer alle interesserte til å melde seg på.

Meld deg på Plastutfordringen 2020 

Påmeldingsfrist: 14. september

Prosjektet gjennomføres for andre gang i år, og er i regi av Framtiden i våre hender og den digitale klimakalkulatoren Ducky, med finansiell støtte fra Handelens Miljøfond og Bymiljøetaten Oslo. Lokalt finansieres prosjektet av Namsos kommune.

Hvorfor er denne utfordringen viktig?

Fordelen med plast er mange. Det er billig og enkelt å lage, noe som har ført til en eksplosjon i bruken av plast. Overforbruket av plast har blant annet ført til enorme mengder plast på avveie, massiv forsøpling og forurensning av mikroplast og plastkjemikalier som påvirker helsa til både mennesker og dyr.

Selv om plastproblematikken er så stor og gjennomgripende at det er avgjørende med endringer på systemnivå, er individuelle tiltak svært nødvendige. Privatpersoner er ansvarlig for en betydelig del av overforbruket og plastforsøplingen. Vi har kontrollen når det kommer til eget forbruk, og våre valg har betydning for både naturen og klimaet.

Men hva kan vi forbrukere gjøre for å bidra til å løse disse problemene? Det er ikke alltid så lett å vite hvor skoen trykker, eller hvilke tiltak som er best for klima, helse og miljø.

Plastutfordringen har som mål å opplyse og hjelpe forbrukere med å ta gode valg i hverdagen, samt å rette fokus på plast og problemene knyttet til unødig plastbruk og plastforsøpling.

Hvordan?

Utfordringen kjøres med den digitale plattformen til Ducky. Ducky er designet for å gjøre det morsomt og enkelt for folk å gjennomføre aktiviteter og endre vaner.

Et eksempel på en daglig utfordring er: “jeg laget middag med kun plastemballasjefrie ingredienser i dag”. Hver dag en deltaker lager middag kun basert på f.eks løsvektsvarer eller ingredienser som ikke er pakket i plast, kan denne aktiviteten merkes av i utfordringen, og deltakeren får poeng. Et annet eksempel som er mer krevende og som dermed utløser mer poeng er følgende: “jeg kontaktet en politiker/næringslivet i dag og oppfordret til endring”. Det kan f.eks være å be Friele om å lage kaffeemballasje som kan gjenvinnes.

Hadde alle innbyggerne i Norge gjort som deltakerne i Plastutfordringen 2019, ville vi i løpet av to uker ha: Redusert forbruket av plastposer med ni millioner, redusert kjøp av engangskopper med én million og plukket over 300 tonn plastsøppel fra naturen. Hva resultatene av årets deltakelse blir, gjenstår å se!

Utfordringen starter 12. oktober og varer i fjorten dager.

Har du spørsmål? 
Lokal koordinator i Midt-Norge:
Terese Samuelsen
terese.samuelsen@framtiden.no
+47 414 71 121