Jøa t´land 24/7 - geotekniske undersøkelser - Namsos kommune

Namsos kommune

Jøa t´land 24/7 - geotekniske undersøkelser

Jøa t´land 24/7 - geotekniske undersøkelser

I forbindelse med utredning av traséer til flytebro startes det opp med geotekniske undersøkelser på Jøa for kartlegging av grunnforhold.

Som en del av prosjektet Jøa t´land 24/7, starter Multiconsult geotekniske undersøkelser på Jøa for utredning av traséer til flytebro. Undersøkelsene starter opp i løpet uke 23. Det er totalt 12 boringer som skal gjøres, og disse er merket på kartet. Punkt som er merket svv viser tidligere utførte boringer. 

Kartet viser hvor boringer skal gjøres. - Klikk for stort bilde