Invitasjon til pårørendeskole

Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Pårørendeskolen skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer for personer med demens.

Kurset har som mål å gi 

 • pårørende kunnskap om demens
 • verktøy for å ivare ta deg som pårørende
 • kunnskap om økonomiske/juridiske rettigheter og aktuelle helse- og omsorgstjenester
 • Opplevelse av mestring og livskvalitet i en utfordrende situasjon

Tilbudet er gratis, og alle deltakere har taushetsplikt. Demenskoordinator og andre fagpersoner blir med på disse samlingene.

Sted

Næringshagen, Søren R Thronæs veg 10, 7800 Namsos

Tid

Kl. 18.00-20.30.

Datoer

 • 17. Oktober
  • Presentasjon av hukommelsesteamet
  • Informasjon om hva er demens, sykdommen, ulike typene, utredning, medisin v/Hege Derås
 • 24. Oktober
  • Kommunikasjon med personer med demens v/Hege Derås 
  • Informasjon om ulike helse- og omsorgstjenester v/brukerkontoret 
  • Informasjon om Grande gård v/ Anne O. Hagerup
  • Informasjon om demensforeninga i Namsos 
 • 31. Oktober
  • Livsmestring i hverdagen hos pårørende v/ Berit Blengsli 
  • Velferdsteknologi v/Hilde Pettersen
  • Sorg og tap v/ Siw Grav
 • 7. November
  • Fremtidsfullmakt, økonomi, verge og testament v/Advokat Anders Kjøren

Påmelding

Påmelding innen 06. Oktober.

Meld deg på til Hukommelsesteamet i Namsos kommune ved Demenskoordinator Hilde Heggdal 91 16 09 89.