Invitasjon til pårørendeskole - Namsos kommune

Namsos kommune

Invitasjon til pårørendeskole

Invitasjon til pårørendeskole

Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Pårørendeskolen skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer for personer med demens. 

Mål med kurset

Kurset har som mål å gi:

 • pårørende kunnskap om demens
 • verktøy for å ivareta deg som pårørende
 • kunnskap om økonomiske/juridiske rettigheter og aktuelle helse- og omsorgstjenester
 • opplevelse av mestring og livskvalitet i en utfordrende situasjon

Tilbudet er gratis, og alle deltakere har taushetsplikt. Demenskoordinator og andre fagpersoner blir med på disse samlingene.

Hvor og når er det kurs?

Hvor?

Næringshagen, Søren R. Thornæs veg 10, 7800 Namsos.

Klokkeslett

Kl. 18.00-21.00.

Datoer

 • 13.04.
  • Informasjon om hva er demens, sykdommen, de ulike typene, utredning, medisin og kommunikasjon med demente. Ved Hege Derås. 
 • 20.04.
  • Velferdsteknologi ved Hilde Pettersen.
  • Informasjon om de ulike helse og omsorgstjenestene (brukerkontoret, MN vekst, Grande gård, innsatsteamet, hjelpemidler).
  • Informasjon fra demensforeningen.
  • Informasjon om tilbudet aktivitetsvenn med Ann Lisbeth Aune. 
 • 27.04.
  • Informasjon om fremtidsfullmakt, verge og testament ved advokat Anders Kjøren. 
 • 04.05. 
  • Livsmestring i hverdagen hos pårørende ved Berit Blengsli.
  • Sorg/tap/sorgarbeid hos pårørende ved Siw Grav.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 31. mars,

Meld deg på til Hukommelsesteamet ved demenskoordinator Hilde Heggdal, telefon 91 16 09 89.

Kontakt

Hukommelsesteamet
E-post
Mobil 91 16 09 89


Hukommelsesteamet består av:

 • Hilde Heggdal, demenskoordinator
 • Hege Paulsen
 • Kristine Helmersen
 • Kari-Anne Flått