Invitasjon til middag og ‘Utopiverksted’ om lokal krigshistorie på Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

Er du eller din organisasjon interessert i lokal krigshistorie og ønsker å bidra til formidlingen av denne?  Flatanger og Namsos kommuner inviterer til middag og ‘Utopiverksted’ på Statland skole.

Formålet er å samle personer og organisasjoner i nærområdet som ønsker å bidra til et felles løft for å formidle krigshistorien i Namdalen. Virkemiddelet er et såkalt ‘Utopiverksted’ for å generere gode ideer til gjennomføring og samle ressurser i et felleskap. 

Sted: Statland skole
Tid: 8. mai kl. 17.00–21.00

  • Kl. 17.00 Gratis middag for de som ønsker
  • Kl. 17.30 Oppstart av Utopiverksted
  • kl. 19.30 Pause - kaffe med noe til og Kahoot-quiz med premier!
  • kl. 21.00 Oppsummering og veien videre for prosjektet

Begge kommunene er en del av kulturminneprosjektet Fotefar mot Nord. De er valgt ut til å gjennomføre et pilotprosjekt i Trøndelag for å formidle krigsminner og krigshistorien i Namdalen.

Hva er prosjektet Fotefar mot Nord?

Fotefar mot nord-prosjektet er en veiviser i historia i Namdalen og Nord-Norge. På 1990-tallet valgte hver kommune i landsdelen ett kulturminne (Fotefar) som bidrag til prosjektet. Til sammen gir disse et bredt bilde av landsdelens folk, natur og virksomhet gjennom 10 000 år. Nå samarbeider fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, og Sametinget om revitalisering av prosjektet med støtte fra Riksantikvaren.

Fotefaret i (gamle) Namsos er knyttet til et bunkersanlegg i byen og handler om bombingen og gjenreisingen av byen. Fotefaret i Flatanger er Utvorda festning. Det er mange bunkersanlegg i Namdalen som har sin egen del av krigshistorien samt at det er mange personlige historier/anekdoter som er vel verdt å få samlet inn og presentert for et bredere publikum.

Hva er et Utopiverksted?

Utopiverkstedet ledes av professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Handelsskolen ved Nord Universitet i Bodø. De har arbeidet med denne metodikken i en årrekke og hatt verksted i mange kommuner, men har nå et samarbeid med Nordland fylkeskommune om å revitalisere Fotefar mot nord.

Det er et verksted for høyttenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper! Vi skal ikke snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli. Utopiverkstedet bruker metoder for deltakende samfunnsutvikling, og inneholder en kombinasjon av ulike dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss i fremtiden. 

Dette konseptet er besluttet benyttet for alle 5 pilotprosjekter for å få frem konkrete innspill fra lokalsamfunnet og resultatene fra verkstedsøvelsene er bærende elementer videre i prosjektet.

Vi håper på stor deltakelse og ser frem til en interessant og lærerik opplevelse.

 

Påmeldingsskjema

 

Kontakt

Gudrun Flatebø
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 99 44 93 29