Namsos kommune

Ingen nye smittetilfeller - seks friskmeldte

Ingen nye smittetilfeller - seks friskmeldte

Namsos kommune har i dag ingen nye bekreftede tilfeller av koronasmitte. Seks tidligere smittetilfeller er nå friskmeldte. 

Begrens antall nærkontakter! 

41 av de 53 smittetilfellene i kommunen har kommet i løpet av 2021. – Dette viser hvor fort smitten kan spre seg. Når mine nærkontakter møter sine nærkontakter som igjen møter sine nærkontakter, kan smitte spres veldig raskt, sier kommuneoverlege Anita Carlson. – Det er derfor helt avgjørende at alle begrenser antall nærkontakter. 

Formannskapet ønsker de smittede god bedring 

Det ble i dag gjennomført ekstraordinært møte i formannskapet. Her ble folkevalgte informert om smittesituasjonen og arbeidet med vaksinering. – Det er veldig godt samarbeid på tvers i kommunen og ansatte viser en innsatsvilje mange kommuner bør misunne oss, var kommuneoverlege Anita Carlsons budskap til de folkevalgte. 

De folkevalgte uttrykte sin medfølelse med de som har blitt smittet, og ønsket alle riktig god bedring.  

Informasjonsbehov og personvern 

Kommunen skal ivareta alle innbyggere, enten du er frisk eller smittet av korona. Er du smittet, eller nærkontakt av smittet vil du bli kontaktet direkte av kommunen. Når vi legger ut informasjon om smitte offentlig til innbyggerne må vi balansere informasjonsbehov og personvern. Offentlig identifisering av smittede og nærkontakter gjøre at noen vil unnlate å teste seg eller informere om nærkontakter 

Dersom det er nødvendig for å begrense videre smitte, kan kommunen informere befolkningen om særlige forholdsregler for personer som for eksempel har besøkt et bestemt utested, kontor eller butikk.  

Slik er dagens informasjonspraksis  

Antall smittede  

Kommunen rapporterer på smittesituasjonen ved å offentliggjøre antall innbyggere med påvist covid-19. I tillegg kan det i sammenheng med utbrudd være aktuelt å rapportere på smitte av personer som bor i kommunen over tid, som for eksempel studenter som kommer fra andre kommuner.  

Kjønn og alder  

Tidlig i pandemien var det nasjonalt et informasjonsbehov rundt hvilke aldersgrupper som ble rammet, og om begge kjønn ble rammet i like stor grad. Derfor oppga mange kommuner aldersgrupper og kjønn for smittetilfellene. Nå er det allment kjent at covid-19 kan ramme alle aldersgrupper og begge kjønn omtrent likt. Derfor er behovet for offentlig informasjon på lokalt nivå om kjønn og alder vurdert som mindre. Informasjonsfokuset er nå større på hvor og hvordan enkelttilfeller ble smittet.  

Antall nærkontakter  

Kommunen har ikke full oversikt over antall personer i karantene. En del går selv i karantene i henhold til karantenereglene, uten at de trenger å melde fra om dette. Andre blir kontaktet av kommunen om at de bør gå i karantene. Dette er ikke noe kommunen automatisk varsler offentligheten om.  

Knyttet til utbrudd kan det likevel være aktuelt å oppgi antall nærkontakter til de smittede, for å gi et bilde på omfanget. Dette tallet vil likevel ikke omfatte alle som er i karantene i kommunen, og kan variere fra dag til dag ettersom når karantenene startet. 

Les mer om informasjonsbehov og personvern i Namsos kommune her

Lokale anbefalinger og tiltak 

Husk våre lokale anbefalinger: 

  • Hold deg hjemme ved tegn til infeksjon 
  • Ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene. 
  • Vær sammen med andre kortere tid, og heller ute enn inne. 
  • Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand (gjelder ikke barn under 12 år) 
  • Test deg hvis du har symptomer 

Les alle våre lokale anbefalinger og tiltak her 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på koronatelefonen, telefonnummer 991 52 745