Ingen hindringer - kun muligheter!

Tirsdag 06.06 møttes Mulighetsteam Lund/Smines for å gå gjennom status for sine godt over 20 små og store tiltak, og feire gjenåpning av Lundstua.

Mulighetsteamet ble opprettet høsten 2019, og har siden oppstart satt i gang og delvis gjennomført i overkant av 20 tiltak i grendesamfunnet. Teamet har også fått innvilget til sammen over 2 millioner kroner i offentlige tilskudd, samt bidratt til at det i bygda er lagt ned rundt 3000 dugnadstimer samlet sett, siden oppstart.

Noe av det som er gjennomført i prosessperioden, er en transformasjon av gammelskolen på Lund. Den er omgjort til hotell, med 6 rom, og til sammen 18 sengeplasser. Alle rom er av meget høy standard.  I tillegg er Lundstua totalrenovert. Denne prosessen ble påbegynt høsten 2022 og sto ferdig rundt påske 2023.

Både Hotell Skolestua og Lundstua AS eies og drives av søsknene Steinar, Håvard og Silje Jakobsen, som er født og oppvokst på Lund.

Ordfører Frode Båtnes i Namsos kommune, møtte opp på Lundstua den 6.6 kl 09.30 med gaver og tale til søsknene Jakobsen og resten av grenda, for all den innsatsen som er lagt ned. «Området er ei perle i Namsos kommune», uttrykte ordføreren, i tillegg til at han skrøt av, og takket for, innsatsen som er lagt ned så langt. Den sterke dugnadsånden som finnes i grenda, ble også omtalt som unik og fantastisk. Mulighetsteamet kan bekrefte at uten innsatsen fra hele bygdesamfunnet, så hadde de ikke fått gjennomført alt som er gjort så langt.

Av alle små og store tiltak som er satt i gang gjennom Mulighetsteam Lund/Smines, er 91 % i gang eller fullført.