Influensavaksine høsten 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Influensavaksine høsten 2022

Influensavaksine høsten 2022

For noen kan influensa gi alvorlige helsekomplikasjoner. Barn og voksne i risikogrupper anbefales derfor å ta influensavaksine årlig. 

Når kan du få vaksine?

Influensavaksinering 2022
Dato Klokkeslett Hvor
08.12.22 09.00–14.00 NTE Arena, Namsos
09.12.22 09.00–14.00 NTE Arena, Namsos
12.12.22 09.00–14.00 NTE Arena, Namsos

Ingen timebestilling - bare møt opp

Det er drop-in vaksinering, så du kan bare møte opp i åpningstiden.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Hva koster vaksinen?

Egenandel influensavaksine er kr. 200,-. Du kan betale med VIPPS eller kort.

Spørsmål og svar om influensavaksinen

Ønsker du mer informasjon?

Skal du ta koronavaksine?

Informasjonssider om hvor og når du kan ta koronavaksine i Namsos kommune