Kulturmidler 2023 - Namsos kommune

Namsos kommune

Husk søknadsfristen for årets kulturmidler - 1. april

Husk søknadsfristen for årets kulturmidler - 1. april

Nå kan ditt lag/forening søke om kulturmidler. Link til søknadskjemaet finner du litt lengre ned på siden.

Søknadsfristen er 1. april 2023.

Det er nå åpnet for å søke på kulturmidler drift for 2023. Skjemaet er elektronisk, og på forsiden av skjemaet må du velge om du søker kulturmidler drift, idrett eller om du søker kulturmidler drift, allmenn kultur. Det er viktig at dere leser informasjonen og retningslinjene før utfylling av skjemaet og hvilke vedlegg som skal følge med. 

Årets skjema er endret i forhold til 2022, og det er kun driftsutgifter i henhold til regnskap som skal fylles inn.  

For de av foreningene som vil søke om dirigentstøtte, skal dere krysse av for dette når dere kommer til siden for utgifter. Dirigentstøtten tildeles forholdsmessig. 

Vedlegg som skal være med søknaden er regnskap, årsmelding og aktivitetsplan fra siste avholdte årsmøte. 

Vi anbefaler at du leser retningslinjene før du fyller ut skjemaet, dette gjelder spesielt punktet om profil i Opplev Namsos/Friskus. Alle som søker må ha opprettet arrangørside i Friskus hvor åpne aktiviteter registreres. 

Retningslinjene kan du også lese her.

Hvordan oppretter du profil på Opplev Namsos/Friskusportalen?

Når du har opprettet profil i Opplev Namsos/Friskus, trykker du på Bli arrangør i menyen øverst på siden, og følger stegene for å gjøre profilen klar. 

Her finner du Friskus.

Behandling av innsendte søknader

  • Hvis det mangler dokumenter eller søknaden er ufullstendig, så blir din søknad ikke behandlet
  • Leverer du inn søknaden etter fristen vil den heller ikke bli behandlet

Søknadsskjema for kulturmidler 2023

Kontakt

Baard Skoglund Kristiansen
Konsulent
E-post
Mobil 90 12 72 18