17. mai 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Hurra for 17. mai!

Hurra for 17. mai!

To år med pandemi har satt en effektiv stopper for store ansamlinger av folk og sosiale arrangementer. Men i år kan vi se fram til en «vanlig» 17. mai, med folkefest, tog og små og store arrangementer over hele kommunen. Vi har intervjuet 17. mai-komiteens leder, Kjersti Tommelstad, for å få et bilde av årets feiring.

-Dette er den første gangen vi kan arrangere en 17. mai-feiring i tradisjonell stil i nye Namsos kommune, med folkefest fra nord til sør, hvor alle skoler og mange grendelag er involvert. Folketoget går i Namsos sentrum kl. 17, og jeg håper at mange vil være med og melde seg på, sier Kjersti Tommelstad, som er leder for årets hovedkomite.

-Vi har fått spørsmål om det er åpent for lag og foreninger utenfor Namsos sentrum til å være med i folketoget, så vi vil gjerne understreke at alle er hjertelig velkomne til å delta. Påmelding kan gjøres på kommunens hjemmeside, og jeg håper vi kan få et rekordstort tog i år.

Hva skjer? 

Programmet for alle arrangementene på 17. mai i hele kommunen finnes på hjemmesida til kommunen, og er også sendt i posten til alle husstander. Det er ikke riktig alle som har mottatt det enda, på grunn av postens distribusjonsrutiner, men det vil ordnes i løpet av uka.

17. mai er på mange vis en dag for tradisjoner, og det man «alltid» har pleid å gjøre. Men noe nytt er det også i år - og 17. mai-komiteens leder lister opp blant annet dette:

- Det er ny rute for folketoget i sentrum slik at løypa blir litt kortere og enda mer sentrumsnær - men start er på kaia som før, og stopp er på festplassen som før.

- I barnetoget i sentrum går de skolene og barnehagene som har hatt jubileum under pandemien først i toget. Namsos barneskole har hatt 50-årsdag, og Spillum barnehage har hatt 40-årsmarkering i løpet av pandemien.

- Det kommer flere gjester til byen, blant annet etterkommere etter franske alpejegere som omkom i 1940 knyttet til de alliertes operasjoner i og omkring Namsos.

- Härnösand Paradorkester kommer på besøk fra Sverige for å være med på en norsk 17. mai-feiring, og skal være med både på folketog og barnetog, og spille på Seniorhuset.

Takk til alle som bidrar!

17. mai-komiteens leder Kjersti vil gjerne benytte anledningen til å gi stor ros og takk til korps, kor og alle de frivillige som deltar for å lage årets 17. mai-feiring over hele kommunen.

-Kor og korps stiller opp på alle kommunens institusjoner og bo- og velferdssentra, og på sykehuset, slik at alle kan få oppleve 17. mai-stemning der de er. Blant annet korpsene reiser på kryss og tvers for å dekke opp alle steder, og alle som bidrar gjør en kjempejobb og fortjener en stor takk.

Mer om 17. mai-programmet, og påmelding til folketoget:
Kommunens informasjonsside om 17. mai