Namsos kommune

Hovedopptak barnehager Namsos kommune 2020/21 

Hovedopptak barnehager Namsos kommune 2020/21 

I dag, 20.03.20.,sendes det ut første runde av tilbud til søkere ved årets hovedopptak. Tilbudene sendes ut som digital post. Hvis du ikke har digital postkasse, så vil du få brevet i din postkasse om noen dager.

De fleste har fått tilbud på 1. eller 2. ønsket, mens noen har fått tilbud på 3. ønsket eller lavere ønsker. Årsaken til at ikke alle får tilbud på 1. ønsket er at det er flere søkere til barnehagene enn de har ledige plasser. Utvelgelse skjer da på bakgrunn av barnehagenes oppstakskriterier.  

Hvordan takker du ja eller nei til barnehageplassen?

For å takke ja eller nei til barnehageplassen må du logge inn på barnehageportalen. 

Logg inn på barnehageportalen

Ikke alle mottar brev nå

De av dere som har søkt innen fristen men ikke får tilsendt tilbud nå, vil få tilbud i senere runder av hovedopptaket så lenge dere har rett til plass i barnehage i kommunen.

Mer informasjon - opptak og frister

Lovverk

Barnehagelovens § 12 a.