Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 - formannskapets behandling - Namsos kommune

Namsos kommune

Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 - formannskapets behandling

Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 - formannskapets behandling

Siste frist for innspill er 14. desember 2022.

Formannskapet har behandlet Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023. Du kan komme med innspill og kommentarer, innspill må være mottatt senest onsdag 14. desember. Endelig behandling i kommunestyret er torsdag 15. desember.

Du finner Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 på vår portal Framsikt.

Dokumenter i saken

Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2026, formannskapets behandling i møte 29.11.2022. (PDF, 566 kB)

Send inn dine innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 14. desember 2022.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: