Godt drikkevann for framtida - Namsos kommune

Namsos kommune

Godt drikkevann for framtida

Godt drikkevann for framtida

De fleste som bor i Namsos kommune får drikkevannet sitt fra Tavlåa vannverk på Sørsia. Nå skal vannverket oppgraderes for 18,5 millioner kroner for å sikre fortsatt godt drikkevann i mange år framover.

Vannverket ligger på sørsiden av Namsen, og mange av oss har gått forbi på tur inn i Spillumsfjellet. De færreste har nok derimot vært inne og sett på hvordan anlegget forvandler godt vann til enda bedre drikkevann.

Nå skal vannverket rustes opp for nesten 20 millioner kroner og produsere strøm til eget forbruk.

Godt drikkevann er viktig

­– Drikkevannskvaliteten i Namsos kommune er i snitt veldig bra, også på vannet fra Tavlåa, forteller en fornøyd virksomhetsleder Nils Hallvard Brørs.

Vi står inne i et kontrollrom på vannverket der datamaskiner, skjermer og tilkoblede kameraer overvåker en av kommunens aller viktigste oppgaver.

– Sikker og god vannforsyning er en av kommunens primæroppgaver, slår Brørs fast. På den andre siden av et stort glassvindu tar driftsoperatør Vegar Brikselli nok en vannprøve. Vannet analyseres av en datamaskin og som vanlig er resultatet godkjent.

Hvorfor i all verden da bruke mange millioner på å ruste opp anlegget?

Trygg vannforsyning

Politikerne i Namsos kommune har nettopp vedtatt å bruke 18,5 millioner kroner på Tavlåa vannverk. Vi lar ansvarlig for vannverket, virksomhetsleder Nils Hallvard Brørs, forklare hvorfor.

– Vannbehandlingsanlegget i Tavlåa ble bygd tilbake i 1986 og rett før årtusenskiftet ble det gjennomført en større oppgradering av anlegget. De siste årene har vi fokusert på å legge ny hovedvannledning fra vannverket og bort til Spillumsstranda for å øke forsyningssikkerheten vesentlig. Nå er tida rett og slett moden for å renovere selve bygningsmassen. Noe er utslitt og noe skal oppgraderes for best mulig drift og sikker vannforsyning i mange år framover, forteller Brørs.

Den planlagte utbyggingen er to-delt. Den ene delen dekker renovering av eksisterende bygg. Den andre delen er tilbygg/sammenbygging mot det gamle bygget samt røropplegg og teknisk utrustning i vanninntaket.

I det siste punktet ligger også muligheten for strømproduksjon.

Bærekraftig strømproduksjon

Vannledningen som går fra dammen Tåvlåa og ned til vannverket ble skiftet ut i 2021 og er dimensjonert for å tilfredsstille kravene for småkraftanlegg. Nå skal det installeres en turbin i vannverket, og fallhøyden på 80 meter mellom dammen og vannverket kan utnyttes til å produsere strøm.

– Det betyr bærekraftig strømproduksjon som skal dekke eget strømforbruk i Tavlåa vannbehandlingsanlegg. Overskuddskraften skal sendes ut på strømnettet og selges, forteller Nils Hallvard Brørs.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i juni den planlagte renoveringen av Tavlåa vannverk.

Drikkevann i Namsos kommune:

 

  • Tavlåa vannverk er kommunens største vannverk
  • Tavlåa leverer drikkevann til de aller fleste av innbyggerne våre
  • Ytterpunktene i vannleveringen fra Tavlåa er Reitan sør for Bangsund, og Ytterbystraumen i Vemundvik
  • Namsos kommune har sju kommunale vannverk rundt om i kommunen
  • De kommunale vannverkene forsyner rundt 90% av innbyggerne med vann
  • Innbyggerne betaler for drikkevannet gjennom et vann- og avløpsgebyr
  • Vann- og avløpsgebyret skal dekke selvkost, altså utgiftene til produksjon av tjenestene
  • 10 ansatte jobber med vann og avløp i Namsos kommune

Kommunestyremøte 23. juni. PS 42/2022: Renovering av Tavlåa vannbehandlingsanlegg.