Generelt forbud mot spyling av plasser og gater med vann fra hydrant

Brannvesenet låner ikke lenger ut utstyr eller setter opp hydranter for spyling av plasser og gater direkte.

Kontakt Namsos kommune v/Kommunalteknikk hvis du ønsker å søke om tillatelse til spyling av plasser og gater fra hydrant.

Dette gjøres enklest ved å kontakte oss via appen Borgermelding eller på telefon 74 21 71 00.

Kontakt

Kommunalteknikk, avdeling for veg
E-post
Telefon 74 21 71 00