Namsos kommune

Fysioterapitjeneste berørt 

Fysioterapitjeneste berørt 

Fysioterapitjenesten på Namdalseid samfunnshus er berørt av tidligere smittetilfelle. Dette berører ikke den kommunale fysioterapitjenesten på Namdalseid helsetun.

Det har tilkommet ny informasjon i forbindelse med smittetilfellet som ble bekreftet fredag kveld. Dette har medført at ytterligere elleve nærkontakter er satt i karantene i tillegg til de ni som først ble varslet. Kommuneoverlegen har på bakgrunn av dette besluttet at fysioterapitjenesten på Namdalseid vil holde stengt kommende uke, det vil si fram til og med 16. april. Alle nærkontakter er kontaktet.  

Brukere av LHL-trimmen må være obs på symptomer 

Fysioterapitjenesten benytter samme lokaler som LHL-trimmen på Namdalseid. Dersom du har vært i lokalene til LHL-trimmen tirsdag 6. april skal du være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste deg ved symptomer.

Namsos kommunes informasjonsside om korona