Namsos kommune

Fritidskort for barn og unge - nå kan du registrere deltakere

Fritidskort for barn og unge - nå kan du registrere deltakere

Alle barn og unge i Namsos får et gavekort på 1000 kr i halvåret til fritidsaktiviteter! Vi skal gjøre det mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater.

Namsos kommune er 1 av 12 forsøkskommuner som tester ut ordningen med fritidskort. Det betyr at ikke alt er på plass fra skolestart 2020, men at vi jobber for å finne de gode løsningene. Fritidskortordningen er finansiert med tilskudd fra Barne- ungdoms – og familiedirektoratet.

Registrer deltaker - elektronisk skjema

Hva er Fritidskort?

 • Dette er en ordning der alle barn og unge mellom 6-18 år med bostedsadresse i Namsos kommune får opp til 1000 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter.
 • Fritidskortet er personlig og gjelder fra det kalenderåret da du fyller 6 år til det kalenderåret du fyller 18 år.

Søsken får ett fritidskort hver

 • Du må sende inn et skjema pr. deltaker

Hva kan fritidskortet brukes til?

 • Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn pr. halvår.
 • Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.
 • Du kan bruke Fritidskortet til betaling av elevkontingent i Kulturskolen.
 • Overstiger kostnadene 1000 kr pr halvår vil laget eller foreningen fakturere deg det resterende beløpet.

Dersom deltageravgiften er høyere enn 1000 kr, og er for krevende for familiens økonomi, kan du være aktuell som søker til Fritidskort Pluss. 

Fritidskortet kan ikke brukes til:

 • ferietilbud, leiropphold eller turneringer
 • kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
 • sportsutstyr, instrumenter osv.

Dersom du har behov for å dekke utgifter til utstyr, turneringer, turer og lignende kan det være du er aktuell som søker til Fritidsstipend

Hva er forskjellen på Fritidskort, Fritidskort Pluss og Fritidsstipend?

 • Fritidskortet er for alle barn og unge.
 • Fritidskortet dekker 1000 kr av deltakeravgiften til fritidsaktiviteter per halvår.
 • Fritidskort Pluss og Fritidsstipend er for barn og unge i familier med lav inntekt
 • Fritidskort Pluss dekker deltakeravgift som overstiger 1000 kr. per halvår
 • Fritidsstipend dekker andre utgifter tilknyttet fritidsaktiviteter som eksempelvis utstyr, reiser og lignende.

Fritidskort barn og unge

  Kontakt

  Esten Skullerud
  Prosjektleder Fritidskort
  E-post
  Telefon 938 74 440