Fjordgata blir stengt for trafikk fra 19.09. til 01.11. - Namsos kommune

Namsos kommune

Fjordgata blir stengt for trafikk fra 19.09. til 01.11.

Fjordgata blir stengt for trafikk fra 19.09. til 01.11.

Fjordgata blir stengt for trafikk på grunn av veiarbeid.

Namsos kommune fornyer Fjordgata og gata blir stengt for gjennomgangstrafikk i byggeperioden 19.09.22 til 01.11.22.

Det skiltes for omkjøring. 

Fjordgata får nye gatelys, gatesluker, tosidig fortau og nytt asfaltdekke. 

Kart som viser hvor Fjordgata blir stengt - Klikk for stort bilde