Namsos kommune

Ferie for alle - Røde kors

Ferie for alle - Røde kors

Visste du at Røde Kors tilbyr gratis ferieopphold for lavinntektsfamilier gjennom aktiviteten Ferie for alle? Også i sommer arrangerer Røde Kors ferieaktiviteter over hele landet for barn mellom 6 og 13 år og deres familier.

Bakgrunn


Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har kanskje ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Ferie for alle-tilbudet fra Røde Kors gjør noe med dette. Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

Gjennomføring


Røde Kors har lagt til rette for gode opplevelser og morsomme aktiviteter, som gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte for alle som deltar, og i henhold til myndighetenes smittevernråd. I sommer arrangeres det både ferieopphold og feriedager der barna og familiene får gode ferieopplevelser sammen med våre frivillige. I tillegg jobber vi med å sette sammen aktivitetspakker med utstyr og/eller gavekort som kan skape gode opplevelser for familiene.

Søknadsprosess


For å søke om ferieopphold eller ferieaktiviteter på vegne av en familie, benyttes eget søknadsskjema. I år vil det være mulig å søke om både ferieopphold, feriedager og aktivitetspakker via søknadsskjemaet.


Du kan ikke søke om Ferie for alle som privatperson. Søknadene må derfor gå via skole, NAV, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser på vegne av familien. Vær rask med å søke, da søknadsfrist snart går ut. Om du har noen spørsmål, eller problemer med å søke, ta kontakt med ferieforalle@redcross.no

Røde Kors sine sider om ferie for alle.