Namsos kommune kjøper elsykler - Namsos kommune

Namsos kommune

Elsykler i kommunal tjeneste

Elsykler i kommunal tjeneste

Namsos kommune har kjøpt inn 20 elsykler som skal brukes av ansatte. Målet er å redusere kommunens klimagassutslipp og styrke ansattes folkehelse.

Elsyklene er plassert ved ulike kommunale arbeidsplasser rundt om i kommunen. I første omgang ved de ulike hjemmetjenestene og ved Samfunnshuset i Namsos og samfunnshuset på Namdalseid. Ansatte kan bruke syklene i jobben, mellom tjenestesteder og mellom jobben og hjemmet. Elsyklene skal gjennom året plasseres på forskjellige tjenestesteder slik at flere enheter og ansatte får mulighet til å teste bruken.

Klimakoordinator Rebecca Engen Hoff viser fram kommunens splitter nye elsykler. Namsos kommune     

– Elsyklene gjør at kommunens ansatte kan utforske nye transportmuligheter både i arbeidshverdagen og på fritiden. Hvis vi klarer å erstatte bruk av fossilbiler med elsykler vil det gi positive gevinster både i et miljøperspektiv og i et folkehelseperspektiv, sier kommunens klimakoordinator Rebecca Engen Hoff.

Folkehelse del av satsingen

– Å bruke elsykkel som transportmiddel fremfor bil vil bidra til å øke ansattes fysiske aktivitetsnivå. Dette kan gi flere positive effekter både for helse, produktivitet og arbeidsevne, forklarer Hege Bekken, samfunnsutvikler folkehelse.

Namsos kommune fikk i 2020 økonomisk støtte til prosjektet gjennom Miljødirektoratets ordning Klimasats. Disse midlene skal gå til tiltak som kutter utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til et lavutslippssamfunn.

Kontakt

Rebecca Engen Hoff
Klimakoordinator
E-post
Telefon 954 92 068
Mobil 954 92 068