Namsos kommune

Elsparkesyklene - barn, vaner og endringer

Elsparkesyklene - barn, vaner og endringer

Mange har tatt i bruk elsparkesyklene i Namsos i høst. Det har også kommet mange innspill, råd og spørsmål fra dere innbyggere rundt syklene. Heldigvis – for det er vi avhengig av for å lykkes med prosjektet!

For det er det elsparkesyklene er – et prøveprosjekt sammen med AtB og elsparkesykkelutleier Tier om utplassering av elsparkesykler i mellomstore byer. Prosjektet skal svare på om elsparkesykler kan utfylle innbyggernes transportbehov på korte strekninger sammen med buss og andre framkomstmidler. Prosjektet skal evalueres når det avsluttes i løpet av oktober og da er tilbakemeldingene fra dere innbyggere gull verdt.

     

Mindre fart – mer batteri

 

Vi har allerede justert ordningen med elsparkesykler på bakgrunn av tilbakemeldinger og observasjoner fra brukere, gående, bilister og andre.

 

 • I den indre bykjernen er maksfarten nå satt ned til 10 kilometer i timen. Dette området er gul sone i kartet i sykkel-appen. Maksfarten justeres eksternt av Namsos kommune for alle syklene. Utenfor bykjernen i kan sparkesyklene kjøre opp til 20 kilometer i timen.
 • MN Vekst skifter nå batterier på syklene både formiddag og kveld, slik at det er flest mulig operative sykler også fra morgenen av.

 

Barn og elsparkesykkel

 

 • Samme trafikkregler gjelder for elsparkesykkel som for vanlig sykkel.
 • Trygg Trafikk anbefaler at du er 12 år eller eldre for å bruke elsparkesykkel.
 • Du må være 18 år for å inngå avtale om leie av elsparkesykkel. For å leie må du laste ned appen fra vår sykkelleverandør Tier og registrere bruker.
 • Foreldre og foresatte har ansvar for brukere under 18 år.
 • Snakk med dine barn om trygg og sikker bruk, og vær gjerne selv med og til stede under barnets første turer, akkurat som man gjør når barnet skal lære å sykle

 

Elsparkesyklist - Klikk for stort bildeSigurd Havstein (16) bruker elsparkesykkel fra Olav Duun VGS til hybelen på Byåsen. Ole Morten Melgård / Namsos kommune  

Gode elsparkesykkelvaner

 

Ha gode elsparkesykkelvaner slik at du og de rundt deg er trygge og har en fin opplevelse.

 

Før turen:

 

 • Sjekk at bremsene på begge ender av styret fungerer ved å «pumpe» bremsene.
 • Sjekk at dekkene og elsparkesykkelen er uskadd.
 • Sjekk at lysene fungerer.

 

Under turen:

 

 • Følg trafikkreglene.
 • Gi rom til fotgjengere.
 • Kjør på høyre side av veien.
 • Gi håndsignal til andre trafikanter om hvor du skal.
 • Hold avstand til større kjøretøy.
 • Unngå blindsoner.
 • Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, trafikken og fotgjengere.
 • Bruk hjelm. Du har bare ett hode.
 • Én person per elsparkesykkel. Ingen unntak.
 • Sett deg inn i hvilke deler (fargesoner) av byen du kan kjøre i. Disse vises på kartet i appen. Grå soner skal du ikke kjøre i.

 

Etter turen:

 

 • Parker ansvarlig og ikke til hinder for andre. Ikke blokker fortau, veier, parkeringsplasser, innkjørsler eller innganger til bygninger av noe slag.
 • Parker innenfor rett fargesone. Fargesonene vises på kartet i appen. Røde og grå soner er parkering forbudt soner. Lilla soner er soner hvor vi anbefaler at syklene parkeres. Dette gir 3 gratis kjøreminutter på neste tur.

 

Elsparkesykler parkert utenfor Oasen. - Klikk for stort bildeElsparkesykler parkert utenfor Oasen. Ole Morten Melgård / Namsos kommune  

Erfaringer så langt

 

Det har vært stor bruk av elsparkesyklene fra dag én over hele byen. Det er også gjennomført mange lengre turer fra og til omkringliggende boligfelt. Dette viser at elsparkesyklene kan fungere som et nyttekjøretøy for eksempel mellom hjem og skole eller fritidsaktiviteter. Slik kan elsparkesyklene supplere eksisterende busstilbud. I tillegg ser vi en del kjøring som nok er mest for moro skyld. Dette er også greit så lenge syklene brukes forsvarlig og ikke som leketøy.

 

Namsos kommune og samarbeidspartner AtB er enige om å ha en såkalt «fri flyt» sone for parkering av syklene i prøveperioden. Derfor står nå syklene spredt litt overalt i byen. Slik lærer vi stadig mer om hvor innbyggerne ønsker å bruke syklene.

 

Som sagt – vi er avhengig av tilbakemeldinger fra brukere og dere andre i prosjektperioden. Slik lærer vi hvordan ordningen bør fungere, og om den bør bli fast. Bruk gjerne vår app «Min borgermelding». Denne kan du laste ned der du vanligvis henter apper. Under fanen «Elsparkesykkel» mottar vi gjerne ris, ros og råd fra dere.

Min borgermelding eller nettskjema

Kontakt

Elin Skage Knappe
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 468 62 281