E6 langs Snåsavatnet gjenåpnes 24. august

Midlertidig skred- og erosjonssikring av E6 langs Snåsavatnet er ferdig og strekningen gjenåpnes for ordinær trafikk torsdag 24.august. 

Det eneste som gjenstår er ny asfalt og veimerking som vil bli gjennomført i løpet av september. I tilknytning til dette arbeidet blir det trafikkregulering, men ikke stengt vei. 

Ferdig med midlertidig skredsikring: Gjenåpner E6 Langnesberga for normal trafikk 24. august (Statens vegvesen)