Dose 3 til personer med nedsatt immunforsvar - Namsos kommune

Namsos kommune

Dose 3 til personer med nedsatt immunforsvar

Dose 3 til personer med nedsatt immunforsvar

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose koronavaksine. Innbyggere dette gjelder kan kontakte Namsos kommunes koronatelefon for å avtale vaksinering. 

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har dårligere immunrespons (oppnår lavere grad av beskyttelse) etter vaksinasjon med koronavaksiner. De samme gruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons (bedre beskyttelse) ved at de får en tredje vaksinedose.

Grupper med nedsatt immunforsvar

FHI har laget en oversikt over hvilke grupper med svekket immunforsvar som kan få dose 3 med koronavaksine. I tillegg har spesialisthelsetjenesten utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine.

Oversikt over grupper som anbefales 3. dose koronavaksine (FHI)

Ring koronatelefonen for vaksinering

Innbyggere som tilhører en eller flere av disse gruppene, eller som bruker noen av medisinene på listen, kan kontakte Namsos kommunes koronatelefon for å avtale vaksinering. Det er viktig å kunne framvise dokumentasjon på at man tilhører en av gruppene, eller bruker noen av medisinene på listen. Hvilken dokumentasjon som kreves går fram i lenka over fra FHI.

Namsos kommunes koronatelefon