Namsos kommune

Bruk av kommunale skolelokaler

Bruk av kommunale skolelokaler

Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet. Namsos kommune ønsker derfor å legge til rette for en trygg bruk av våre lokaler.

Hvem kan leie lokalene?

Lokalene åpnes for alle aldersgrupper, men aktiviteter for barn og unge prioriteres.

Retningslinjer for leie av skolelokaler


Arrangør/smittevernansvarlig 

Alle leietakere skal ha minst to arrangører/smittevernansvarlige. Minst en av disse skal være til stede på hvert enkelt arrangement eller trening.

Arrangører/smittevernansvarlige har ansvar for:

  • at smittevernreglene er kjent for alle deltakere
  • å bidra til at smittevernreglene overholdes
  • å sikre at det ble gjennomført renhold etter bruk
  • å holde oversikt over deltakere med navn og kontaktinformasjon, i tillegg til å påse at ingen som er syke eller i karantene deltar i arrangementet eller treningen 

Smittevernregler

Gjeldende smittevernregler skal følges, og som arrangører/smittevernansvarlig må du holde deg oppdatert på gjeldene føringer på www.fhi.no

  • Alle lag og foreninger skal gjøre en egen risikoanalyse rettet mot egen aktivitet og beskrive tiltak for å redusere smitterisiko for Covid-19. Den må ta utgangspunkt i aktuelle forbunds/særforbunds retningslinjer for Covid-19 og koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier, lokale eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF eller andre organisasjoner laget/foreningen er medlem av.
  • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte hvis de har symptomer på infeksjonssykdom. Dette gjelder spesielt luftveisinfeksjon. De kan heller ikke møte dersom de er Covid-19 positiv eller er i karantene som følge av Covid-19.

Bruk av lokalene

  • Anleggets garderober skal ikke benyttes.
  • Det er ikke åpent for publikum i kommunens innendørsarealer under trening, øvelser, treningskamper osv.
  • Utleietidene må tilrettelegges, slik at det blir minst 30 minutters pause imellom gruppene for å legge til rette for tid til renhold mellom og med deg hindre felles kontaktpunkter.
  • Det skal etter hver gruppe gjennomføres rengjøring av alle kontaktflater (f.eks. håndtak, målstolper, baller, matter m.m.) og toaletter.  Det skal gjennomføres lufting og avfall skal fjernes. Der det er mulig bør det brukes en dør til inngang og en til utgang. Utstyr til rengjøring og desinfeksjon skaffes av den enkelte skole.

Ved bruk av arealer på kveldstid skal arealene være rengjort av renholdsavdelingen før arealene tas i bruk dagen etter. Arealer som er i bruk, skal varsles renhold og vaktmester.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, eller det er nødvendig å ta i bruk lokalet til annen aktivitet grunnet Covid-19, må brukere være innforstått med at de på kort varsel ikke får tilgang til lokalene.

Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget eller lokalene blir stengt for den aktuelle gruppen.

Eventuelle tvister avgjøres av kommunedirektøren.

Skjema - søknad om bruk av lokaler

Kontaktinformasjon