Namsos kommune

Besøk og koronarisiko

Besøk og koronarisiko

Namsos kommune jobber hele tiden med å forebygge smitte og da særlig til de mest sårbare gruppene i samfunnet. Her kan du lese kommuneoverlegens anbefalinger for besøk av personer i risikogrupper og generelle reiseråd for de som kommer fra områder med vedvarende høy smitte. 

Saken er oppdatert 15.12.2020 med informasjon om at Trondheim kommune også omfattes av anbefalingene for områder med vedvarende høy smitte eller pågående smitteutbrudd.

Risikogrupper er personer med forhøyet risiko for å utvikle alvorlig forløp av Covid-19, det vil si større sjanse for å bli alvorlig syke om de skulle bli smittet.

Besøk på våre sykehjem

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder i Norge med vedvarende høy smitte, eller i kommuner med pågående smitteutbrudd, bør ikke komme på besøk på sykehjem før det har gått 10 dager etter ankomst til Namsos kommune.

Områder med vedvarende høy smitte eller smitteutbrudd er per dags dato Trondheim, Bergen, Oslo og Viken med omegn. 

Hvis du kommer fra områder med høy smitte og har tenkt å besøke beboere på våre sykehjem, ber vi om at du på forhånd tar kontakt med sykehjemmet på telefon.

Besøk av hjemmeboende i risikogruppen

I omsorgsboliger, eldresentre, bo- og velferdssentre og lignende botilbud bor det også personer som tilhører risikogruppen. Det er derfor viktig at du har god dialog med beboeren og tjenestestedet før du kommer på besøk. Disse boligene regnes som private boliger og det er beboeren selv som bestemmer om besøket skal gjennomføres.

Vi ber deg uansett vurdere smitterisikoen dersom du kommer fra områder med forhøyet smitte i Norge eller kommuner med pågående smitteutbrudd.

Reiseråd for deg som skal hjem til jul

Regjeringen fraråder for tiden unødvendige reiser innenlands. Men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte. Namsos kommune følger Folkehelseinstituttets nasjonale anbefalinger, og har ingen egne lokale restriksjoner for deg som kommer reisende fra andre kommuner.

Det er viktig å være klar over at smittesituasjonen i Norge kan endre seg raskt, og at regjeringen derfor kan innføre nye og strengere regler for innenlandsreiser.

Smittet uten å være syk

Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte, slik som Namsos kommune.

- I slike tilfeller må du huske på at du de første 10 dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk, forklarer overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Forholdsregler etter reise i Norge

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

  • Redusere antall kontakter. 
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.  
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.  
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte. 

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

Annerledes julefeiring

Regjeringen har varslet at de neste uke vil komme med nærmere anbefalinger om årets julefeiring. Det vi vet er at jula i år vil bli annerledes for mange av oss, med mindre sosial kontakt enn det vi er vant til. Namsos kommune ber alle innbyggere følge de til en hver tid gjeldene råd fra myndighetene. 

Her kan du lese mer om regler for innreise til Norge, karantene og reiser innenlands.

Kontakt

Anita Carlson
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 911 62 558