Avduking av skilt om sørsamisk historie i Namsos

To skilt som forteller om den sørsamiske historien i Namsos skal avdukes. Et er plassert på Klompen og et på Namdalsmuseet. 

Når og hvor forgår arrangementet?

Fredag 18. august kl. 16.00 markerer vi dette under Kulturmartnan på Namdalsmuseet.

Program

  • Kulturelt innslag: Ragnhild Glad spiller Jakob Derga
  • Tale og avduking ved Frode Båtnes, ordfører i Namsos kommune
  • Tale ved Nils Roger Duna, leder Botnan og omegn historielag
  • Kulturelt innslag: Elen Kristina Utsi, Audun Austli og Erik Smestad Berg​​​​​​

Arrangementet åpnes av Ragnhild Glad som spiller musikk av Jakob Derga, en dyktig musiker og reindrifteier som levde på midten av 1900 – tallet. Kjent for å fylle mange festlokaler til randen, da Dærgas trio spilte til dans i både Nord-Trøndelag, Nordland og i Sverige i perioden 1947 til 1962.

Artisten Elen Kristina Utsi avslutter arrangementet. Hun kombinerer tradisjonell joik med moderne musikk og andre urfolks musikk. På denne måten formidler hun fortellinger og likheter mellom kulturer. Sammen med musikerne Audun Austli og Erik Smestad Berg blir fortellingene enda mer levende og dynamiske.

Prosjektet ble til etter arbeidet med kommunens nye Kulturmiljøplan; da den samiske referansegruppa foreslo et skilt som formidlet den samiske historien og tilstedeværelsen i kommunen, plassert på et sted med utsyn over de tre reinbeitedistriktene som alle møtes i Namsos. Byfjellet Klompen var en perfekt plassering. Siden har flere engasjerte samarbeidspartnere kommet til, slik at prosjektet har utviklet seg og fått faglig tyngde.

Namdalsmuseet har lenge ønsket å synliggjøre de samiske byggene på museumsområdet sitt, og et av skiltene vil stå i tilknytning til dem. Et samisk stabbur, fra den samiske boplassen i Lennamarka, har vært utstilt på museumsområdet i snart 90 år, nesten like lenge som museet har eksistert. Ved siden av stabburet står en gamme av «nyere» dato. Da den ble satt opp i 1978 erstattet den en eldre gamme som også hadde sin opprinnelse fra boplassen i Lennamarka.

Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa og Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund har samarbeidet om Interregprosjektet Beavnardahke - Sámis on the coast. Prosjektet har jobbet for å søke og øke kunnskap om den samiske befolkninga som har bodd fast ved kystene i Norge og Sverige, en del av den samiske historien som har vært lite kjent. Prosjektleder Håkon Hermanstrand har bidratt med faglige råd, og tekstlig innhold til skiltet på Klompen. Siden har flere engasjerte samarbeidspartnere kommet til. Både Namdalsmuseet, Saemien Sijte og Botnan og omegn historielag har bidratt og gitt prosjektet faglig tyngde.

Botnan og omegn historielag har lenge jobbet med samisk historie og kulturminner, og har det siste året jobbet med et eget skiltprosjekt, hvor de har plassert ut 4 skilt for å markere samisk historie og kulturminner som blant annet boplasser og svømmeplasser for rein. Nils Roger Duna fra historielaget har bidratt med faglig kompetanse til prosjektet og skiltenes innhold.

Begge skiltene har tekst på både sørsamisk og norsk, med både tysk og engelsk oversettelse som en finner ved å skanne QR- kodene på skiltene. Begge skiltene viser også til Baalka, nettsiden som er resultatet av interregprosjektet Beavnardahke, og som formidler sørsamisk kultur og historie i det sørsamiske området som er Trøndelag på norsk side, og Jämtland, Härjedalen og Västernorrland på svensk side. Det anbefales å ta en titt for å bli bedre kjent med denne historien og kulturen som er en viktig del av Namsos.

Les teksten på skiltene om sørsamisk historie.

Besøk hjemmesiden til Baalka.

Logo Museet midt - Klikk for stort bilde Logo Namdalsmuseet - Klikk for stort bilde Logo Botnan og omgn historielag - Klikk for stort bilde
Logo Trøndelag fylkeskommune - Klikk for stort bilde Logo Interreg Nord - Klikk for stort bilde
Logo Saemien sijte - Klikk for stort bilde Logo Gaaltije - Klikk for stort bilde