Arrangement, fritidsaktiviteter og sommeravslutninger - Namsos kommune

Namsos kommune

Arrangement, fritidsaktiviteter og sommeravslutninger

Arrangement, fritidsaktiviteter og sommeravslutninger

Namsos kommune følger de nasjonale regler og anbefalinger for arrangement og fritidsaktiviteter. Dette betyr at arrangementer og fritidsaktiviteter kan gjennomføres, og vi forsøker å skjerme barn og unge fra begrensningene - så langt det er mulig. 

Kan jeg gjennomføre et arrangement eller en aktivitet? 

Arrangørene bør på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan. Det er viktig å merke seg at endringer i smittesituasjon skjer raskt, og det kan derfor være nødvendig med ny risikoanalyse når arrangementet nærmer seg.  

FHI har laget en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Disse malene kan du finner her: 

Risikovurdering for arrangementer 

Hvordan kan ett arrangement gjennomføres - mens et annet avlyses? 

Det kan altså være ulik risiko knyttet til de ulike arrangement og tilstelninger. Eksempler på risikofaktorer er smittesituasjon i kommunen og områdene rundt, antall deltakere, hvor deltakere og arrangører kommer fra, type arrangement, alkoholservering, toalettfasiliteter og transportmuligheter. I tillegg skal altså barn og unge i størst mulig grad skjermes.  

For eksempel vil arrangement med artister og teknikere/crew som kommer fra områder med en uoversiktlig situasjon, kunne medføre smitte i våre eget lokalsamfunn. Dette vil da gi høyere risiko for smitte enn et arrangement med deltakere kun fra områder med lite smitte. 

Kan jeg delta på arrangement eller aktiviteter i en annen kommune? 

Det er smittenivået i kommunen du kommer fra, og kommunen du skal reise til som avgjør om dette er mulig: 

 • Kommer du fra en kommune der det er mye smitte, bør du ikke oppsøke arrangementer eller aktiviteter i en annen kommune.  
 • Dersom du bor du i en kommune med lavt smittenivå, kan du delta på arrangement eller aktiviteter i en annen kommune. Det er da viktig at kommunen du besøker også har et lavt smittenivå.  
 • Disse anbefalingene gjelder for alle som er til stede, inkludert arrangører og de som skal underholde publikum. 

Sommeravslutninger i barnehage og skole 

I Trøndelag har vi nå en smittesituasjon som gjør at vi er nødt til å ta litt ekstra forhåndsregler. På bakgrunn av det, anbefaler kommuneoverlegen at sommeravslutninger som kan utsettes, utsettes til høsten.  

For noen vil det bli prioritert en gjennomføring, og det gjelder skolestartere, 7. trinn og 10.trinn. Dette er barn og ungdommer som skal over i nye miljøer, og de er ferdige med en epoke i barnehage eller skole.  

Kommuneoverlegen anbefaler at de ulike tilstelningene utsettes helt til slutten av barnehage/skoleåret, og det må tas forbehold om endringer på kort varsel. 

Avslutning for skolestartere, elever ved 7. trinn og 10.trinn 

Tilstelningen skal foregå avdelingsvis i barnehage eller klassevis på skoler, dvs. kohortvis. Her åpnes det for at alle barna kan ha med seg sine foreldre, men søsken må bli igjen hjemme. 

Avslutning for 10. trinn med vitnemålsutdeling 

Tilstelningen skal foregå klassevis, dvs. kohortvis. Ungdommene kan ha med seg sine foresatte, men søsken må bli igjen hjemme.  

Tilpassete råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger 

 • Ingen syke må delta  
 • Dersom en av de foresatte kommer fra et område med mye smitte, bør denne ikke delta på avslutningen.  
 • Gjennomfør arrangementet eller tilstelningen utendørs hvis mulig. 
 • God hygiene er viktig, og det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon 
 • Organiser avslutninger for opptil det antall personer som er tillatt  
 • Barna som går i samme kohort/klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme husholdning/familie. De som ikke normalt er nærkontakter, bør holde minst én meters avstand til andre barn og voksne. 
 • Mat og drikke bør organiseres på en forsvarlig måte med tanke på smittevern.   
 • Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer. Det er viktig å registrere hvem som er til stede. 

Klasseturer 

Det er en stadig endring av smittesituasjonen lokalt og regionalt. På bakgrunn av det, så anbefaler kommuneoverlegen at de som er ansvarlig for gjennomføring av klasseturen tar kontakt per e-post for en risikovurdering: anita.carlson@namsos.kommune.no.  

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745

Åpningstider koronatelefon

Mandag-fredag: 08.00-11.30 og 12.00-15.00.
Lørdag og søndag: 09.00-11.30.

Informasjon om kommunens koronatelefon.