Namsos kommune

Appell til Namsos sine innbyggere

Appell til Namsos sine innbyggere

Som dere sikkert har registrert, velger både ulike land og kommuner forskjellige strategier for å kjempe mot Covid-19-viruset, og det er for tidlig å konkludere med hva som fungerer best. Men en ting ser ut til å gå igjen: Det er smart å minske fysisk kontakt mellom mennesker.

Vår opplevelse er at Namsos kommune forbereder seg så godt det går an på utvikling i smittesituasjonen. Mange helsepersonell har meldt seg til tjeneste, og beredskapen er høy. Mange av oss er allerede i en slags mer eller mindre frivillig «hjemmekarantene» med hjemmekontor eller hjemmeskole. La oss sammen forsterke dette ytterligere, slik at vi kan gjøre vårt for å slå tilbake denne pandemien!

For å stoppe spredningen av Covid-19 og å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner, ber vi innstendig om at dere, i omsorg for de risikoutsatte gruppene, blir med på denne dugnaden. Det bor vel 15 200 flotte mennesker i Namsos, og gjennom felles innsats kan vi klare å beskytte hverandre og oss selv i størst mulig grad.

Derfor gir vi følgende oppfordringer, i første omgang til over påske:

  • Minimaliser omgangen med andre folk. Ta bort all kontakt som ikke er strengt nødvendig inntil videre. F.eks. bør ikke studenter eller andre som bor i f.eks. Oslo eller Trondheim komme hjem til Namsos nå. Om noen kommer hjem, oppfordres alle til en 14 dagers selvpålagt  hjemmekarantene.
  • Alle må forholde seg til alle de nasjonale retningslinjene.
  • Er du usikker på noe – ring Namsos sin Korona-telefon, 991 52 745.
  • Har du behov for å snakke med noen om hvordan håndtere økt bekymring og angst? Ring Rask psykisk helsehjelp på telefon 959 07 800 mellom 9.00 og 12.00 ukedager.

Igjen, kjære innbyggere – bli med på dugnaden slik at smittespredningen blir så liten som mulig i kommunen vår. Vis omsorg for hverandre i den vanskelige tida vi er inne i nå. Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

Med vennlig hilsen

Ordfører Arnhild Holstad og varaordfører Kjersti Tommelstad