Anleggsstart onsdag 26. april for E6 Langnesberga

Onsdag 26. april kl. 18:00 starter endelig arbeidene med midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga. Arbeidene kan bli fullført raskere enn hva som opprinnelig var planlagt.

Du finner mer informasjon om arbeidene med skredsikringen hos Statens vegvesen.