Aktivitetsmidler 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Aktivitetsmidler 2022

Aktivitetsmidler 2022

Det er midler igjen for 2022, og det er fortsatt mulig å søke om tilskudd til gjennomføring av aktiviteter for barn og unge.

Det er fortsatt mulig å søke om støtte til aktiviteter for barn og unge. Aktivitetsmidlene skal stimulere lag og foreninger til å gjennomføre aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter som inkluderer og legger til rette for at alle har mulighet til å delta prioriteres. Du kan søke frem til 1.12.2022. På kommunens hjemmesiden finner du retningslinjene og søknadsskjema.