11 positive etter massetesting - Namsos kommune

Namsos kommune

11 positive etter massetesting

11 positive etter massetesting

Sju elever og fire ansatte i skoler og barnehager har i dag meldt fra til Namsos kommune om at de har testet positivt på korona etter massetestingen før skole- og barnehagestart.

Disse skolene er berørt:

  • Bangsund skole – 1 elev
  • Høknes ungdomsskole – 1 elev
  • Bjørkly – 2 elever
  • Otterøy oppvekstsenter – 1 elev og 1 ansatt
  • Namsos opplæringssenter – 2 elever

Lave smittetall på skolene

I underkant av 1800 elever i Namsos kommune ble tilbudt hurtigtest før første skoledag etter juleferien. Over 80 prosent av testene ble hentet ut.

– Åtte smittede er heldigvis lite. Og smittetilfellene er stort sett knyttet til allerede kjente smittekilder. Vi mener å ha god oversikt over smittesituasjonen, sier Knut Storeide, virksomhetsleder for grunnskolene.

Tre barnehageansatte smittet

Også ansatte i barnehagene ble oppfordret til å teste seg før de kom på jobb etter juleferien. To ansatte testet positivt før barnehageoppstart og er i isolasjon. En tredje ansatt har testet positivt etter barnehageoppstart og er i isolasjon, men har sannsynligvis vært på jobb i smitteførende periode.

Disse barnehagene er berørt:

  • Sørenget barnehage – 1 ansatt
  • Skoglyvegen barnehage – 1 ansatt
  • Snippen familiebarnehage – 1 ansatt 

I Snippen familiebarnehage, hvor den smittede har vært på jobb etter nyttår, er ansatte og foresatte orientert og det gjennomføres testing av nærkontakter blant barn og ansatte.

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole er som andre videregående skoler på rødt nivå i den såkalte trafikklysmodellen for smittevern. Dette betyr at deler av undervisningen foregår som digital hjemmeundervisning.

Dermed har ikke alle elever hatt første skoledag på skolen ennå. Av elevene som er testet så langt før første oppmøtedag har alle testet negativt. Ingen ansatte ved Olav Duun videregående skole har testet positivt, ifølge rektor Steinar Lio.