Møte i kommunestyret

Behandling av handlingsplan og årsbudsjett.

Dato
14. desember 2023
Tid
9:00 - 16:00
Sted
NTE Arena, Rock City-bygget