Namsos kommune

Grunnskolene fri

2. Pinsedag

Dato
24. mai 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Skoler og barnehager