Namsos kommune

Grunnskolene fri

Grunnlovsdag

Dato
17. mai 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Skoler og barnehager